PHU PARKING
STRZEŻONY NICPOŃ
Oliwia Dykiel

ul. Zofińska 13
85-790 Bydgoszcz
NIP 554-29-63-772

TELEFON:
Parking 52 346 82 50
Jan Dykiel 663 752 780
Oliwia Dykiel 782 246 265

o.dykiel@gmail.com